Při užití léčivého přípravku ASA FOETIDA si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku ASA FOETIDA naleznete:

  • Co je přípravek ASA FOETIDA a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ASA FOETIDA užívat
  • Jak se přípravek ASA FOETIDA užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek ASA FOETIDA uchovávat

Stáhnout příbalový leták ASA FOETIDA

Po vyplnění formuláře Vám bude zaslán odkaz na přímé stažení příbalového letáku.